Plugin updates mislukken, bijwerken mislukt melding

Recentelijk kregen we op een website bij het updaten van WordPress de melding “De doelmap voor het streamen van bestanden bestaat niet of er kan niet naar worden geschreven”.

Bij de plugins folder bij het updaten de melding “bijwerken plugin mislukt”.

Dit probleem is op te lossen door een aanpassing te doen in de wp-config.php

  1. Ga naar je ftp client, zoals Filezilla, en zoek de webroot op (www of public_html). Hierin staan de wordpress bestanden, zoals wp-content etc.
  2. Zoek hierin de wp-config.php, en open deze.
  3. Voeg hierin het volgende toe, direct na de eerste <?php
    define( 'WP_TEMP_DIR', ABSPATH . 'wp-content/tmp/') ;
  4. Voeg nu een nieuwe folder “tmp” toe in de wp-content, met schrijfrechten.

Probeer nu je updates opnieuw uit te voeren. Nu moet het werken!